Vad är en dagkonferens?

Det som karaktäriserar dagkonferenser är att deltagarna inte sover över på konferensanläggningen utan åker hem efter att konferensen är slut. Däremot finns det en rad olika varianter på denna sorts av konferens.

Var?

Ett alternativ är att konferensen sträcker sig mellan de vanliga arbetstiderna, exempelvis 7-16, och att den även genomförs på arbetsplatsen. Det enda som skiljer mot vanlig arbetsdag är då att alla anställda träffas på konferensen istället för i sina vanliga arbetsuppgifter.  Istället lägger man fokus på diskussioner, problemlösning eller visioner för framtiden.
Ett annat alternativ är att boka en konferensanläggning över dagen. Fördelen här ligger i att de anställda kommer från arbetsplatsen och på ett tydligare sätt kan fokusera på konferensdagens uppgift. Utöver det är risken för att bli störd minimal. Finns man på arbetsplatsen ses man oftast som anträffbar vilket inte minst chefer kan vittna om. Utanför Stockholm finns en uppsjö anläggningar som erbjuder dagkonferenser. Till de mest omtyckta hör Blue Hotel som med sitt unika SPA är en stor aktör inom konferens.

Hur länge?

Oavsett om dagkonferensen hålls på arbetsplatsen eller på en konferensanläggning kan de genomföras på allt från någon timme till flera dagar. Utöver det kan det även skilja gällande hur långa dessa dagar är. Som ovan nämnts är ofta dagskonferenser på samma tider som de vanliga arbetstiderna. Men inte sällan kombineras detta med det en eller flera dagar finns planerad aktivitet på kvällen. Kanske en middag på hotellet eller teater/show i närheten av där konferensen äger rum.

 
Den tiden som läggs på denna aktivitet brukar däremot inte många företag betala ut som lön eller komptid. Därmed ses den oftast som något frivilligt. Men med tanke på att det är uppskattat att göra något roligt med sina arbetskollegor brukar de flesta följa med. De med småbarn hemma och hämtningar på dagis som väntar kan däremot ha svårare att vara med på kvällen. Det är just på denna punkt som dagkonferensen skiljer sig tydligast mot andra konferenslösningar. Bokas en konferens ett flertal dagar och man sover över på anläggningen kommer även alla deltagare förväntas vara kvar på anläggningen på kvällarna för större gemenskap.


Posted

in

by

Tags: