Nätföretag

Även om den traditionella detaljhandeln i Sverige är betydligt större än e-handeln, har utvecklingen gått i en riktning som gynnar de som bedriver affärsverksamhet via internet. Under föregående år kunde man se en ökning om ca. 10,6 procent för e-handel, medan de traditionella konkurrenterna fick en ökning på ca. 0,8 procent. E-handel står ännu bara för omkring 5 procent av den totala omsättningen inom detaljhandel i Sverige, men det finns tydliga indikationer på att internethandel blir allt mer vanligt och att allt fler förlitar sig på den säkerhet handeln på internet erbjuder.

Det finns en rad bakomliggande orsaker som kan ha inverkat på dessa siffror, och vissa sakkunniga tror att det kan ha att göra med den utvecklade säkerheten vid kortköp över internet. Det är inte den enda orsak som ligger till grund för tillväxten på nätet, men det kan vara en bidragande orsak. I vilket fall när man handlar med andra länder. En mätning som kommit ut från HUI Research, visar att e-handel ökat omsättningen i Sverige med omkring 13 miljarder kronor under en period som löper över fem år. Detta är en kraftig tillväxt och ingenting tyder på att det skulle vända. Vi tipsar om denna webbplats som diskuterar näringslivsfrågor.


Posted

in

by

Tags: