Förbättra resultatet av möten

I många fall är möten på jobbet bara en av de saker som man gör utan att tänka så mycket mer på det än att kanske komma ihåg när mötet är. Det är vanligt att man inte har någon särskild roll eller uppgift inför mötet. Detta kan innebära att personer som inte direkt har någonting med mötet att göra deltar och det kan därmed även innebära att ett flertal av deltagarna inte på något sätt påverkas av de beslut som fattas under mötet. Detta är att slösa på företagets resurser då de personer som inte påverkas av vad som beslutas på mötet istället kunde ha jobbat med annat.

Effektivisera genom tydliga roller

Det blir av förklarliga skäl mycket mer effektiva möten om alla som deltar har en uppgift eller roll på mötet. Den som kallar till mötet är den person som är ytterst ansvarig för att dessa roller och uppgifter tas på allvar. När man sitter med arbetsstyrkans namn framför sig inför ett möte är det lättare att också se efter vilka som bör delta och vilka som kan göra något annat istället. Alla behöver inte vara en del av allting på mikronivå, men naturligtvis är det bra om alla har koll på saker och ting på det stora hela. Man kan därför istället för att kalla in hela arbetsstyrkan se till att skicka ut ett mail till dem som inte närvarade med en sammanställning av vad som diskuterades och vad som beslutades.

Möten som leder till resultat

När man plockar bort störande moment i livet i allmänhet så blir saker och ting klarare och man effektiviserar därmed även sina tankar och sitt vardagliga liv. På samma sätt är det med möten. Man når resultat när man har möten utan för många deltagare och man når resultat när de personer som är närvarande har något konkret att bistå med. När man tydliggör deltagarnas roll innan mötet blir det klart och tydligt vilka som ska närvara. Inte sällan är det så att ett möte som man från början trott skulle ha cirka 20 deltagare slutar på så få som cirka 5 deltagare efter att man suttit ner och verkligen tänkt igenom vad man vill ha för resultat av mötet.

Konferensherrgård

Ett sätt att vid större möten fokusera på rätt områden är att byta miljö för någon dag. Det finns många bra konferensanläggningar som tar emot företagsgrupper hela veckorna. Thoresta Herrgård är en av de många herrgårdar som bjuder in konferenser och de är omtalade för sitt kök och sin omgivning. När man kommer bort från vardagen är det enklare att se saker och ting klart. Detta ger bra förutsättningar att nå dit man önskar vid möten och konferenser.

Specialområden

På många företag har olika personer olika roller att spela och dessa roller innebär ofta även att de olika personerna som arbetar på företaget kan hålla i möten där man beskriver för de andra vad som pågår inom just det området för tillfället. Genom att se till att hålla alla andra uppdaterade på sitt område så kan man lättare se till att samarbetet blir mer fruktbart. Man kan på detta sätt hitta bra och effektiva lösningar där samarbeten som man tidigare inte sett kan bli verklighet.


Posted

in

by

Tags: